خرید اقساطی سیسمونی

خرید سیسمونی نوزاد به صورت قسطی از امروز در سایت مانیلو ممکن شده. این اتفاق در همکاری با اسنپ پی  افتاده و شما می توانید برای خرید اقساطی سیسمونی طبق روش  زیر عمل نمایید.

خرید اقساطی با اسنپ پی

برای خرید اقساطی با اسنپ پی ویدیو زیر را مشاهده نمایید.