روش های بازگردانی کالا

 

به دلیل مسائل بهداشتی تمامی کالاهای دسته بهداشت و مراقبت ، تغذیه و غذاخوری کودک و ایمنی مراقبت کودک تنها در صورت عدم بازگشایی جعبه قابل مرجوعی می باشد.

شما می توانید کالای خود را به علت های زیر مرجوع نمایید

 

مغایرت ظاهری یا فنی  کالای دریافتی با اطلاعات درج شده در سایت

 

 

آسیب دیدگی و یا ایراد ظاهری کالای خریداری شده

 

 

انصراف از خرید

 

نکات قابل توجه جهت بازگرداندن، عودت و یا تعویض کالا :

1